zonsondergang

Pijn zit vooral tussen de oren, weten we dankzij allerlei onderzoek. Maar nu we dat weten, wat doen we dan met deze kennis?

De neurowetenschapper David Linch vertelt dat wanneer je jezelf met een hamer op je duim slaat, dat voelt alsof de pijn in je duim zit, terwijl de pijn feitelijk in je hersenen zit. Dit komt omdat onze pijnervaring gevormd word door de pijnsystemen in je hersenen. Die filteren continu de informatie die door de zenuwbanen wordt aangeleverd. Vervolgens kan het brein beslissen ‘hé , interessant, laten we het pijnvolume eens even ver open zetten’, of ‘nee, niet interessant’ , of , ‘het komt nu even niet goed uit, laten we het pijnvolume dempen.’

Je brein besluit ook welke emotie er aan de pijn gekoppeld wordt. Dit kan omdat het brein twee verschillende informatiestromen gebruikt. Het ene systeem bepaalt de plaats, de intensiteit en het soort pijn ( brandend, stekend, prikkelend). Het andere systeem bepaalt de emotionele reactie op de pijn ( ‘oh, dit is bedreigend’, of ‘hier heb ik nu helemaal geen tijd voor’).

Het blijkt dat positieve gevoelens van kalmte en veiligheid de pijn kunnen dempen. Maar gevoelens van onzekerheid, angst en stress kunnen de pijngevoelens versterken (deze kennis wordt al jaren gebruikt bij marteltechnieken).

Ook blijkt uit onderzoek dat afleiding de pijn kan verminderen. Uit een groot onderzoek uit 2011 bleek na een mindfulness-meditatietraining van 8 weken het vermogen om pijn te blokkeren een stuk verbeterd te zijn. Dat betekent dat de controle over de hersengolven die pijn blokkeren verbeterde.

Als je dit interessant vindt kun je bij mij de training in mindfulness-meditatie van 8 weken komen volgen. De info vindt je op deze site. Of bel 06-51202688.