Klachtenregeling

Als u klachten hebt, kunt u er iets mee doen. Als u onder behandeling bent bij een oefentherapeut Cesar, zal deze al het mogelijke doen om u de hulp te bieden die u nodig heeft. Een goed onderling contact is daarbij heel belangrijk.

Gelukkig zijn de meeste mensen tevreden over de behandeling die ze krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan. Bent u ontevreden over bepaalde zaken en wilt u met dat gevoel van onvrede of met u klacht zelf, iets doen, dan leest u hier wat u in zo’n situatie kunt doen.

Wat kan ik doen met mijn klacht?

 • Bespreek uw probleem met uw oefentherapeut.
 • Vraag advies en ondersteuning van het Informatie-en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG). Het IKG kan u informatie geven over uw rechten als patiënt. Een IKG werkt onafhankelijk van hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg en vormt een onderdeel van een regionaal patiënten/consumenten platform. Dit is een onderdeel van de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie.
 • Beoordeling door de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn.  De Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn is onpartijdig. Zij bestaat uit drie leden: een onafhankelijk jurist is voorzitter, één lid namens de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie en één lid van de beroepsvereniging  waarvan de betreffende therapeut deel uitmaakt. De klachtencommissie kan uw klacht behandelen als u een brief over uw klacht stuurt.

Adressen en telefoonnummers

Voor het IKG bij u in de buurt kunt u informeren bij:

 • Klachtenopvang Zorg  0900 24 37 070
 • Secretariaat Klachtencommissie paramedici Eerstelijn:
  Drs. P. J.W Schilperoord, Nederlands Parmedisch Instituut
  Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort.
  Telefoon  033 421 61 89
 • Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck ( VvOCM)
  Kaap Hoorndreef 54, 3563 AV Utrecht.
  Telefoon  030 262 56 27.

E-mail: info@vvocm.nl